Kак драстично да увеличите шансовете за успех на своя бизнес с мeтодологията Lean Startup? Част I

23 Nov 2016

Традиционното управление на една компания се състои от два процеса: 1) разработване на планове и 2) контролиране на служителите, отговорни за реализацията на плановете.

В подобна ситуация ролята на мениджъра е да създаде план, да определи основните етапи, да разпредели задачите между служителите си и да ръководи действията им, за да гарантира постигането на целите на време.

Тази стратегия за управление би проработила в една утвърдена компания, която е съществувала достатъчно дълго, за да знае какво е работило в миналото и (на база този опит) какво би могло да проработи в бъдеще.

Но! Управлението на стартиращите фирми е различно от това на утвърдените компании. Все пак те не могат да предвидят бъдещето си, тъй като те нямат минало. Често не знаят какво искат потенцилните им клиентите и кои са най-добрите подходи за създаване на устойчив бизнес. Затова

  • ако се интересувате от предприемачество и обмисляте да започнете собствен бизнес,
  • ако планувате бързо да създадете и тествате своя продукт или
  • ако сте основател, мениджър или служител в компания занимаваща се с технологии,

Lean Startup методологията ще ви помогне да разработите устойчив бизнес модел за вашата компания или стартираща фирма.

https://blog.udemy.com

https://blog.udemy.com

Моделът се основава на стегнато производство, непрекъснато и бързо създаване на прототипи и сериозен анализ на мнението на клиентите и пазара.

Представяме ви основните принципи на методологията Lean Startup, чиято ефикасност е подробно описана от Ерик Райс, бизнес консултат и съосновател на IMVU.

Принцип 1: Основната цел на всеки стартъп е да намери печеливш и устойчив бизнес модел.

За да бъде вашата фирма нещо повече от временен проект, трябва да създадете устойчив бизнес модел – т.е да установите кои продукти са желани от вашите потенциални клиенти и как да превърнете техните желания в постоянни постъпления.

Трябва да насочите дейностите на цялата компания към постигането на тази основна цел. Колкото по-бързо един стартъп намери своя път към устойчив бизнес модел, толкова по-вероятно е да се увенчае с успех.

Принцип 2: Намерете своя устойчив бизнес модел чрез валидирано познание.

За да оцените желанията на потенциалните си клиенти и тяхното отношение към вашия продукт, създайте хипотези за това дали и как тези продукти ще бъдат успешни на даден пазар. Тествайте своите хипотези и само ако те са валидирани (напр. потвърдени при разговори с клиенти), може да сте сигурни, че сте на прав път към създаването на устойчив бизнес модел.

Принцип 3: Тествайте хипотезите за значимост/стойност и растеж.

Успешните предприемачи се разпознават по силната вяра в своя продукт – дори при липсата на доказателсва (в началото) за неговото бъдеще.

Според Lean Startup методологията, всеки основател трябва да тества две важни предположения за бизнеса, за да подкрепи своята вяра с познания и факти:

  • хипотеза за значимостта: продуктът е от значение за клиентите;
  • хипотеза за растежа: продуктът не само ще се хареса от определена група клиенти, но в последствие би бил желан и от по-голям процент хора на пазара.
 http://www.thevitalvoice.com/

http://www.thevitalvoice.com/

Валидацията на тези хипотези е необходима, за да разберете дали наистина си струва да инвестирате време и усилия във вашата бизнес идея.

А вие бихте ли приложили на практика някои от тези принципи? 

WakeUp and StartUp

Събуди се за успеха!

Научавай всичко за StartUp екосистемата и бизнеса в България директно от твоята поща и се събуди за успеха!
Имейл
Име
Secure and Spam free...