План за действие в 4 стъпки

16 Nov 2016

Горите от желание да започнете собствен бизнес. Имате иновативна идея, около която искате да изградите бизнес. И най-важното – искате не просто да създадете бизнес, а и той да е наистина успешен, да е устойчив, с потенциал за растеж.

Какви са вашите първи стъпки като млад предприемач – набиране на финансиране, отпечатване на бизнес картички? За да се убедите, че вашата брилянтна идея ще ви поведе към успех, добре е първо да съобразите вашите лични цели и умения с бизнес плановете си.

Изследвате идеята си, следвайки 4 стъпки за действие при стартиране, вдъхновени от бестселъра на Пат Флин – Ще лети ли (Will It Fly , 2016), който все още очакваме и на българския книжен пазар.

#1 Уверете се, че бизнес идеята е съобразена с вашите ценности и цели.

В края на краищата ще вложите много време, енергия и пари в този ваш проект и колкото повече съвпадат вашите лични цели и ценности, толкова по-доволни ще бъдете.

Оценете сами себе си, за да решите какъв тип бизнес би паснал на вашите цели и силни страни. Помислете за предишния си професионален опит и за това какво ви харесва или не. Опитайте се да откриете интересни модели за себе си. Каква е вашата «супер сила»? Точно вашите силни черти и уникални умения ще ви открояват от конкуренцията и ще бъдат неразделен аспект от всяка нова идея.

План за действие в 4 стъпки

Само вие знаете, в какво сте наистина добър и какво ще ви мотивира при стартиране.

За начало нахвърлете първите си мисли, свързани с вашата идея в mind map или карта на ума. Това е полезен инструмент за структуриране и визуално представяне на вашите мисли. Можете да проектирате всичко на хартиен носител или в електронен вариант. Силно препоръчваме уеб-базирани инструменти за картографиране като MindMeister.

#2 Споделете вашата идея и потърсете обратна връзка  чрез изследвания на пазара.

Oт съществено значение е да изследвате как светът ще реагира на вашия бизнес.

Вашата идея може да бъде подобрена чрез споделяне.

Говорте с потенциални клиенти. Вслушайте се в техните коментари.

Дори случайни разговори по време на работа или у дома могат да доведат до ценна обратна връзка, която може да ви помогне да изчистите и доуточните концепцията си.

#3 Определете как функционира понастоящем пазарът и се опитайте да го подобрите.

Добавете ново измерение към него.

План за действие в 4 стъпки

Един интересен подход към тази задаче е създаването на карта на пазара. Проведете изследвания, за да опознаете вашия потенциален пазар, но също така и вашите бъдещи клиент, защото те са тези, които ще се купуват вашия продукт.

Започнете с изграждането на профил на клиента, който ще ви помогне да определите дали вашата бизнес идея отговаря на аудиторията.

Един такъв профил или P.L.A.N. Customer (problems, language, anecdotes and needs)  трябва да анализира проблемите, езика, анекдотите и нуждите на вашите клиенти. Опитайте се да бъдете в пряка връзка с реални хора, за да прецените как би работило вашето бизнес решение в реална среда. Ще отговори ли на идентифицираните проблеми? Можете ли да го опишете с техния език?

За да сте успешен като предприемач, трябва да сте активно ангажиран със своите потенциални клиенти и инвеститори.

#4 Оценете финансовите параметри на вашата идея.

Започнете като извършите първоначално тестване на интереса към вашия продукт или услуга, пред потенциални инвеститори и клиенти.

Може да пробвате с рекламни платформи като Google AdWords, Facebook, Twitter или всеки друг сайт. Тези сайтове ще ви предоставят утежняват реални статистически данни за посещенията на вашата целева аудитория , включително броя на генерираните кликвания върху рекламите. Това ще ви даде усещане за първоначалния интерес към вашата идея.

Един друг начин за оценяване на финансовия потенциал на вашата идея е валидацията чрез хипер-насочване на информацията (hyper-targeting) . Напишете блог пост в свободен форум или група и представете вашата идея. Опитайте се да създадете шум около нея и да идентифицирате процента на пазара, който би проявил интерес към вашето бизнес решение. Директно попитайте в съответните групи и форум дали аудиторията се нуждае от вашия продукт или услуга.

Ако имате собствен сайт, можете да провокирате внимание и интерес към своята идея с банери, линкове и възможности за абониране за бюлетин с информация за вашия продукт.

Окончателното валидиране на бизнес идеята е факт, когато потенциалните клиенти са готови и да заплатят за продукта в предварителна заявка. За да инициирате такъв процес, използвайте линк на вашия сайт или организирайте допитване по електронната поща с call to action или искане клиентите да купят продукта предварително.

В заключение: Много хора изобилстват от добри идеи, но за съжаление не много от тях съумяват да превърнат своите идеи в успешни бизнеси. Правилният подход се основава на сериозно пазарно проучване, създаване на ясна преценка и разбиране на проблемите на клиентите, както и на строга финансова оценка на бъдещия бизнес продукт или услуга.

 

 

WakeUp and StartUp

Събуди се за успеха!

Научавай всичко за StartUp екосистемата и бизнеса в България директно от твоята поща и се събуди за успеха!
Имейл
Име
Secure and Spam free...